logo poštové služby

Úplná liberalizácia poštových služieb je bližšie

Vláda SR na svojom rokovaní 08.06.2011 schválila Návrh novely Zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách. Novela  bola predložená v súlade s už schválenou Poštovou politikou do roku 2014 a zabezpečuje úplnú transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/6/ES.
Okrem iného od 1.1.2012 ruší doterajšiu poštovú výhradu a zavádza úplnú liberalizáciu na trhu poštových služieb. Slovenská republika tak učiní o rok skôr ako to stanovuje výnimka pre nové členské krajiny  EÚ. Novela rieši tiež zmeny v systéme vzniku oprávnení na poskytovanie poštových služieb a definuje nový model financovania univerzálnej služby prostredníctvom kompenzačného fondu. Návrh zákona obsahuje podrobnejšiu úpravu definície poštových služieb a ich súčastí, ako aj jednotlivých pojmov a zavádza aj nové inštitúty, akými sú zameniteľné poštové služby, či prístup do verejnej poštovej siete. No a v neposlednom rade zjednocuje niektoré povinnosti poskytovateľa univerzálnej služby s povinnosťami ostatných poštových podnikov a dopĺňa niektoré povinnosti, ako napríklad povinnosť označovať poštové zásielky a rozširuje tiež pôsobnosť a kompetencie Poštového reguláčného úradu.


Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..