logo poštové služby

NR SR schválila nový Zákon o poštových službách

Dnes 14.9.2011 na 22. schôdzi NR SR  v druhom a treťom čítaní schválila vládny návrh Zákona o poštových službách a doplnení niektorých zákonov. Najpodstatnejšou zmenou je zrušenie tzv. poštovej výhrady, teda spustenie úplnej liberalizácie poštových služieb od 1.1.2012.

 

V rámci rokovania NR SR najskôr schválila návrh na skrátenie lehoty na prerokovanie. Následne schválila všetkých  8 pozmeňovacích návrhov gestorského výboru pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Parlament taktiež schválil pozmeňovací návrh poslancov Dostála a Solymosa, ktorý spresňuje podmienky na sprístupnenie poštového tajomstva.

Na druhej strane NR SR neschválila 7 pozmeňovacích návrhov poslanca Ľubomíra Vážneho. Tie napr. napadli definíciu expresnej poštovej služby, vyradenie služieb dopravcov a zasielateľstva z poštových služieb, zníženie výšky poplatku za licenciu, ale aj návrh aby sa pri výpočte povinného príspevku do kompenzačného fondu u poskytovateľa univerzálnej služby nezapočítaval obrat z univerzálnej služby.

 

V prípade, že zákon podpíše Prezident SR väčšina ustanovení nadobudné účinnosť od 1.1.2012, čím sa zároveň zruší platnosť v súčasti platného Zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách v znení neskorších zákonov. Naopak okamžite dňom vyhlásenia  sa dopĺňa do súčasného znenia zákona § 7, ods. 3 nové písmeno e), ktoré vyníma z poštovej výhrady služby hybridnej pošty a ostatné služby s pridanou hodnotou. Týmto SR učinila zadosť rozhodnutiu EK ohľadom hybridnej pošty

 

Vzhľadom na význam tohto rozhodnutia na celý poštový sektor sa tejto problematike sa budeme venovať podrobnejšie aj v najbližšej septembrovej Téme mesiaca


Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..