logo poštové služby

Hybridná pošta - Vyhlásenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky týmto potvrdzuje, že doručovanie zásielok hybridnej pošty v zmysle jej definície v Rozhodnutí Komisie zo 7. októbra 2008 je plne liberalizované a legálne v Slovenskej republike.
Rozhodnutie Komisie zo 7. októbra 2008, K(2008) 5912 („Rozhodnutie Komisie") je pre Slovenskú republiku záväzné podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Už počas príprav novelizácie poštového zákona č. 507/2001 Z. z. s cieľom plne implementovať tretiu poštovú smernicu 2008/06/ES bude Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky riadne dodržiavať Rozhodnutie Komisie a zdrží sa uplatňovania poštového zákona č. 507/2001 Z. z., či iných slovenských právnych predpisov (napr. všeobecného povolenia), pokiaľ by tieto boli v rozpore s Rozhodnutím Komisie.

Toto vyhlásenie sa nijakým spôsobom nedotýka a nemá žiadny právny dopad na žalobu Slovenskej pošty, a. s., ani na stanoviská Slovenskej republiky, ktoré zastáva vo svojej intervencii na podporu Slovenskej pošty, a. s., v jej súdnom spore voči Rozhodnutiu Európskej komisie. Uvedená žaloba nemá odkladný účinok.

K vyhláseniu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky sa pripojil aj Poštový regulačný úrad.

www.telecom.gov.sk


Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..