logo poštové služby

Poštové produkty

Ide o služby zabezpečujúce distribúciu písomností, peňazí (mimo bankových služieb) a tovarov. Zároveň sú v tejto časti definované neadresné zásielky a hybridná pošta, ktoré z hľadiska legislatívy nepatria medzi poštové zásielky, ale svojou pvahou s poštovými službami veľmi súvisia.

 

No a potom tu existujú ďalšie služby, ktoré si mnohí zamieňajú s poštovými službami, nakoľko pri nich dochádza tiež k preprave tovarov a vecí (kuriérske a zasielateľské služby).

 

No a keďže poštové služby už dávno neznamenajú len samotnú distribúciu zásielok odporúčame si pozrieť tiež sekciu Spracovanie zásielok.

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..