logo poštové služby

Poštový trh

Vo všeobecnosti ide o priestor, na ktorom sa realizuje predaj a poskytovanie poštových služieb. V porovnaní s bežným trhom je špecifický určitou mierou regulácie (sadzby a kvalita univerzálnej poštovej sužby). V praxi to znamená, že na základe poštovej licencie je jeden subjekt (v súčasnosti Slovenská pošta a.s.) štátom poverený, aby zabezpečoval univerzálnu službu. V prípade, že poskytovanie unverzálnej služby mu spôsobuje stratu, má nárok na finačnú kompenzáciu prostredníctvom kompenzačného fondu. Ten napĺňajú poštové podniky, ktoré poskytujú tzv. zameniteľné poštové služby

Reguláciu poštových služieb zabezpečuje Poštový regulačný úrad.

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..