logo poštové služby

Optimalizácia tlačového prostredia

O čom to je ?

Celkové náklady spojené s tlačou dokumentov sú často spoľahlivo ukryté. Vo väčšine spoločností sa táto oblasť riešila extenzívne, pričom často sa aplikovala filozofia „každý má všetko". V súčasnosti len málo firiem má presné informácie o nákladoch súvisiacich s tvorbou dokumentov a správou zariadení. Pritom tlač dokumentov sa môže výraznou mierou podieľať na nákladoch organizácie. Platí, že každá stránka dokumentu vytlačená na tlačiarni niečo stojí (tlačiareň, papier, tonery, servis, energie). Okrem týchto priamych nákladov treba brať do úvahy ešte aj ďalšie nepriame skryté náklady, ktoré je nutné s tlačou dokumentov spojiť. K nim patrí napríklad administrácia správcov sietí, ale napríklad v prípade extrémneho šetrenia čas užívateľov stratený pri nutnosti tlačiť dokument na tlačiareň, ktorá je umiestnená vo vzdialenom oddelení. Aj v tomto prípade totiž na druhej strane drastická optimalizácia tlačového prostredia môže mať aj negatívne efekty.
Dobrou správou však je, že výdavky spojené s produkciou kancelárskych dokumentov sa dajú veľmi dobre optimalizovať a celkovo môžu priniesť zníženie nákladov až o 30 %.

 

Výhody

  • Optimalizácie výkonu tlačového prostredia 
  • Zníženie OPEX nákladov (energie, spotrebný materiál a pod.) 
  • Plánovanie budúcich nákupov tlačového vybavenia (HW a SW)
  • Zefektívnenie práce užívateľov tlače dokumentov 
  • Zjednodušenie správy tlačiarní správcom systému 
  • Monitorovanie tlačového prostredia z hľadiska výkonov a nákladov

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..