logo poštové služby

Obálkovacie zariadenia

Podstatou týchto zariadení je zabezpečenie kompletizácie predovšetkým listových zásielok. Tento proces zahŕňa predovšetkým:

  • skladanie dokumentov
  • vkladanie dokumentov do obálky, vrátane rôzneho typu a počtu príloh - personalizácia príloh
  • obálkovanie - lepenie obálok.

Tieto zariadenia sú už v súčasnosti vysoko modulárne, t.z. môžu byť súčasťou celých spracovateľských systémov: tlačiaren- obálkovacia linka - frankovací stroj.

 

Výhody:

Moderné obálkovacie linky sú schopné zabezpečiť:

  • 20 programovateľných nastavení najčastejších úloh
  • možnosť manuálneho podávanie v tzv. režime dennej pošty
  • možnosť využitia OMR značiek pre vytváranie personalizovaného obsahu zásielok 
  • rýchlosť obálkovania viac ako  5000 cyklov/hodinu
  • kontrolu dvojitého podania
  • použitie veľkokapacitných podávačov dokumentov
  • vkladanie až 25 listov A4 do jednej obálky
Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..