logo poštové služby

Tlačiarenské zariadenia

Do tejto kategórie je možné zaradiť najednoduchšie atrementové tlačiarne, ale tiež vysoko výkonné laserové, LED,  digitálne a ofsetové tlačiarenské systémy. Bežne k dispozícii sú už v súčasnosti tlačiarne s obojstrannou tlačou (duplex), s podávačmi papiera, s triediacim výstupným zásobníkom alebo napr. automatickým  zošívacím zariadením. Okrem čiernobielej tlače sú k dispozícii aj plnofarebné tlačiarnne. Z pohľadu typov a formátov papiera sú najbežnejšie tlačiarne pre formát A4, ale na trhu sú k dispozícii aj veľkoformátové tlačiarne resp. tlačiarne na nekonečný papier.

Je potrebné uviesť, že firmy až donedávna nevenovali spoločnosti dostatočnú pozornosť správnemu výberu tlačiarní a celkovej optimalizácii tlačového prostredia.

 

Na čo netreba zabudnúť?

Z pohľadu využívania tlačiarenských zariadení pri produkcii poštových zásielok alebo sprievodných dokladov zvažovať nasledovné skutočnosti:

  • nizka nákupná cena tlačiarní sa vám môže v budúcnosti "vrátiť" v podobe vysokých prevádzkových nákladov - pri nákupe je preto potrebné posudzovať napr. jednotkové náklady na tlač A4
  • nie je nevyhnutné, aby každý zamestnanec mal sám jednu tlačiareň
  • farebná tlač je najdrahšia - ak je to nevyhnutné pri vyšších objemoch je lepšie si dať predtlačiť farebne u dodávateľa a vlastnými kapacitami realizovať len čiernobielu dotlač
  • ak je to možné realizujte obojstrannú tlač - aj papier niečo stojí
  • spravidla najlacnejšie je používanie okienkových obálok - netreba už používať etikety ani písať adresy na obálky
  • moderné tlačiarenské zariadenia umožňujú sortovanie výtlačkov, automatické zošívanie viacerých listov, ale tiež vykonnú tlač obálkov, štitkov a ľubovoných formátov
Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..