logo poštové služby

Váhy

Keďže cena za distribúciu poštových zásielok sa určuje predovšetkým podľa hmotnosti aj váhy (vážiace zariadenia)  patria k poštovým službám. Samozrejme väčšie využitie majú pri hromadných podávateľoch predovšetkým cennejších a ťažších zásielok - poistené listy, balíky, expresné zásielky. V týchto prípadoch je totiž hmotnosť dôležitá nielen z pohľadu určenia ceny za distribúciu, ale je rozhodujúca pri strate resp. úbytku obsahu zásielky a určovaní náhrady škody. Nevyhnutnosť poznať hmotnosť zásielky a teda aj jej cenu vzniká ak uhrádzate sadzby za poštové služby napr. úverom poštovného, prevodom, alebo prostredníctvom výplatného stroja.
Automatické váhy sú často aj súčasťou výplatných frankovacích strojov, kde napr. systém tzv. preletových váh umožňuje priebežne zisťovať hmotnosť zásielok a zároveň ich podľa tejto hmotnosti aj sadzbovať.

Dôležitá je tiež presnosť váh. Napríklad pri poistených listoch sa uvádza s presnosťou na 1 g.

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..