logo poštové služby

Produkcia zásielok - hromadná korešpondencia

Zvyknú sa označovať tiež ako tzv. predpoštové, mailingové resp.  lettershopové služby. V podstate ide o služby, ktorých úlohou je vytvoriť zásielku, tak aby mohla byť ďalej distribuovaná. Poskytujú sa samostatne alebo ako doplnkové činnosti ku klasickým poštovým službám. Zväčša ide o služby spojené s tlačou, balením, skladovaním, databázovým manažmentom, plánovaním direct mailov. V prípade služby - tlač a balenie zásielok sa môžu zamieňať s ekvivalentnou službou hybridná pošta, ktorá však okrem samotnej produkcie zásielok zahŕňa tiež ich distribúciu.

 

Ku akým poštovým službám je ich možné využiť?

 • korešpondencia
 • evidované listy
 • periodické zásielky
 • direkt mail
 • neadresné zásielky
 • balíky

 

Určené pre

 • právnické osoby
 • státnu správu a samosprávu
 • živnostníkov

 

Výhody

 • outsourcing činností
 • šetrenie nákladov
 • zjednodušenie logistiky
 • služby sa prispôsobujú individuálnym požiadavkám zákazníkov
 • elektronické vstupy a výstupy

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..