logo poštové služby

O čom je Poštová politika do roku 2014?

Málo konkrétností, viac povie novela Zákona o poštových službách.

Dokument Poštová politika do roku 2014 bol v týchto dňoch schválený Vládou SR. Liberalizácia = trhovosť = strata monopolu je lákavá. Nielen pre zákazníkov, ale aj poskytovateľov poštových služieb. Ako ale zabezpečiť, aby kvalita služieb neklesala, ale rástla a naopak ceny nerástli, ale klesali?
V krajinách EÚ sú modely fungovania trhových poštových služieb rôzne. Či Slovensko pre svoj trh vyberie ten optimálny, ukáže čas. Čo na nás zákazníkov a poštové podniky chystá táto vláda? Tu sú v skratke hlavné atribúty novej poštovej politiky do roku 2014.

 

Dôvody
Dokument bol predložený v súvislosti s plnením úlohy vyplývajúcej z Programového vyhlásenia vlády SR (2010-2014) a v súvislosti s implementáciou opatrení smernice 2008/6/ES. Cieľom členských štátov je vytvorenie spoločného vnútorného trhu poštových služieb Európskej únie.

 

Cieľ
Pripraviť novelu Zákona o poštových službách s účinnosťou od 01.01.2012. Poznámka: Vláda Slovenskej republiky nemá v súlade s programovým vyhlásením vlády zámer privatizovať Slovenskú poštu, a. s.

 

Čo nové prináša novela Zákona o poštových službách?

 • Zameniteľné služby
 • Úlohy a dohľad Poštového regulačného úradu
 • Povolenia na poskytovanie poštových služieb, univerzálnej služby a poštového platobného styku
 • Financovanie čistých nákladov
 • Príspevky do kompenzačného fondu

 

Najdôležitejšie zmeny novely:

 • ruší poštovú výhradu a zavádza úplnú liberalizáciu na trhu poštových služieb
 • na poskytovanie poštových služieb na základe všeobecného povolenia bude povinná registrácia
 • upúšťa sa od poskytovania poštových služieb na základe živnosti
 • univerzálna služba sa aj naďalej bude poskytovať na základe získanej Poštovej licencie a vydaných Požiadaviek na kvalitu
 • novela bude obsahovať podrobnejšie definície poštových služieb a ich súčastí, ako aj jednotlivých pojmov a zavádza aj nové inštitúty, akými sú zameniteľné poštové služby či prístup do verejnej poštovej siete
 • zmena si bude vyžadovať zmenu zákona o správnych poplatkoch a živnostenský zákon
 • uvažuje sa o zníženej DPH na univerzálnu službu
 • pri zabezpečovaní univerzálnej služby sa bude prihliadať aj na potrebu prijímania opatrení čiastočne transformovať verejnú poštovú sieť formou pôšt na zmluvnom základe, mobilných pôšt alebo cezpoľného doručovania

 

Pri zavádzaní a implementácii poštových pravidiel sa bude vychádzať z medzinárodných dohôd a skúseností a informácií získaných z členstiev v rôznych inštitúciách:

 • PRÚ bude pri regulácii spolupracovať s ostatnými regulačnými úradmi združenými v Európskej skupine regulačných orgánov pre poštové služby/European regulators Group for Postal Services (ERGP), ktorý je poradným orgánom Európskej komisie a nahradil (10.8.2010) Európsky výbor pre poštovú reguláciu (CERP).
 • PRÚ bude pri riešení otázok súvisiacich s kvalitou služieb poskytovaných v rámci univerzálnej služby vychádzať z noriem schválených Európskym výborom pre normalizáciu.
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR bude v pracovnej skupine „Poštové služby" pri Rade Európskej únie príprave presadzovať spoločné európske stanoviská na 25. svetový poštový kongres v roku 2012.

 

Záver

Slovenská republika pristúpila k otvoreniu trhu poštových služieb o jeden rok skôr ako umožňovala výnimka - odklad - už k 01.01.2012. Či bol tento ústupok dobrým krokom a bude všetko fungovať trhovo - zákazníci nepocítia zmenu, kvalita služieb vzrastie, trhové podmienky budú transparentné - ukáže čas.

 


Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..