logo poštové služby

Nové trendy v doručovaní zásielok

 

V súčasnej hektickej dobe sa človek stále viac dostáva do časovej tiesni a aj pri nákupe tovarov uprednostňuje rýchle a pohodlné formy nákupu. Aj preto je tu boom internetových obchodov. Samotný nákup cez internet však nerieši všetko. Keďže zakúpený tovar sa stále nedá prepravovať elektronicky (napr. do vašej mailovej schránky), zostáva otázkou ako jednoducho a pohodlne realizovať prevzatie zásielky - tovaru. Stále viac zákazníkov (adresátov zásielok) nemá záujem o problematické preberanie zásielok na pobočkách pošty na základe oznámenia, ktoré si nájde vo svojej schránke. Kuriérne doručenie zásielok je pre nich určite lepším riešením, ale v danej situácii aj napriek kontaktovaniu adresáta kuriérom bežne vznikajú situácie, kedy nie sú schopní si dohodnúť miesto a čas prevzatia zásielky, resp. často vzniká problém s úhradou dobierkovej sumy (nemajú k dispozícii dostatočnú hotovosť).


Čo požadujú zákazníci - adresáti zásielok?

V prvom rade je potrebné uviesť, že adresát zásielky je tiež zákazníkom a chce mať možnosť voľby ako, kde a kedy si zásielku prevezme. V ostatnom období v prípade zásielok od internetových obchodov je pre zákazníka stále viac podstatná časová flexibilita pri preberaní zásielok a komfortnosť pri úhrade dobierkových súm.
Všetky tieto požiadavky rieši revolučný systém tzv. balíkomatov.

 

 

 Čo sú balíkomaty?

Ide vlastne o automatizovaný samoobslužný balíkový terminál s nepretržitou prevádzkou a s možnosťou hotovostnej a bezhotovostnej úhrady (platobnou kartou) za dobierkové sumy.
Toto sofistikované technické zariadenie zahŕňa odkladacie schránky (cca 80 boxov) na umiestnenie balíkov alebo iných poštových zásielok, POS terminál na realizáciu bezhotovostných úhrad prostredníctvom platobných kariet, dotykový terminál, snímač čiarového kódu ale tiež tzv. cash reader na príjem hotovostných úhrad. Samozrejme balíkomaty sú vybavené bezpečnostnou kamerou, tlačiarňou na tlač podacích potvrdeniek a on line prenosom dát.
Systém fungovania balíkomatov môže byť odlišný v závislosti od konkrétnych podmienok poštového operátora resp. danej krajiny, ale vždy je dôraz kladený na maximálny komfort a časovú a priestorovú dostupnosť. V praxi to znamená, že balíkomaty sú umiestňované v lokalitách s vysokou hustotou obyvateľstva a na miestach, kde je zabezpečená nepretržitá 24 hodinová dostupnosť a bezpečnosť - hypermarkety, benzínové pumpy, autobusové a vlakové stanice a pod.


Ako fungujú balíkomaty?

Záujemca o takúto formu preberania zásielok sa jednoducho zaregistruje na príslušnej webovej stránke , pričom v rámci registrácie si definuje ním preferovaný balíkomat, kde mu budú v budúcnosti chodiť jeho balíky. O umiestnení balíka obdrží SMS resp, e-mail, ktorý uviedol pri registrácii. V rámci tejto informácie obdrží aj jedinečný tzv. otvárací kód. Tento natypuje na dotykovej obrazovke balíkomatu, prípadne prostredníctvom platobnej karty alebo cash readra uhradí dobierkovú sumu a následne sa mu otvoria dvierka boxu, v ktorom je umiestnená jeho zásielka. Je potrebné uviesť, že lehota dopravy - t.z. umiestnenie balíka je realizované nasledujúci pracovný deň.
Systém môže fungovať aj tak, že zákazník, ktorý zatiaľ nie je registrovaný a teda nemá definovaný „svoj" balíkomat obdrží SMS alebo e-mail s požiadavkou na registráciu až v rámci odosielania balíka. To dokonca znamená, že odosielateľ potrebuje vedieť len SMS alebo e-mail adresáta.

 

Ďalšie služby

Ako bolo uvedené balíkomat obsahuje tiež snímač čiarových kódov. V praxi to znamená, že tieto zariadenia je možné použiť tiež na podávanie balíkov. Zákazník na internete vyplní príslušné údaje (pri adresátovi je postačujúce uviesť iba číslo mobilného telefónu alebo e-mail) a systém mu vygeneruje adresný balíkový štítok, ktorý obsahuje čiarový kód. Ten umiestni na balík a po príchode k balíkomatu a definovaní príslušnej služby jednoducho balík zosníma, následne sa mu otvoria dvierka boxu, kde balík umiestni. Existencia POS terminálu a cash readera zároveň umožňuje využiť toto zariadenie na úhradu platobných dokladov alebo tiež ako klasického P.O.Box-u s 24 hodinovým prístupom.


Kde všade to funguje?

Balíkomaty si získavajú stále väčšiu popularitu a už v súčasnosti bežne fungujú napr. v Nemecku, Belgicku alebo tiež v Rusku, Estónsku alebo Poľsku.


Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..