logo poštové služby

Úvod

Pojem pošty, alebo poštového trhu už zďaleka nie je len o zasielaní listov alebo balíkov. Tieto služby najmä v priebehu ostatných desiatych rokov prešli obrovskými zmenami. Súvisí to predovšetkým s pokračujúcou liberalizáciou, ale tiež vstupom IT do tohto segmentu. A tak už v súčasnosti len na Slovensku aktívne pôsobí 20 registrovaných poštových operátorov . Konkurenčné prostredie prinieslo so sebou rozvoj produktov, zníženie cien a tiež komplexné HW a SW riešenia celej oblasti produkcie (tlač, obálkovanie, personalizácia príloh) a distribúcie zásielok, dokonca aj so spracovaním nedoručiteľných zásielok. Zároveň je potrebné spomenúť, že na tomto trhu pôsobia aj ďalšie spoločnosti, ktoré riešia napr. evidenciu prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (elektronická podateľňa, skenovanie a pod.) alebo na druhej strane kompletné skladové hospodárstvo, kompletizáciu zásielok s obsahom tovaru a následnú distribúciu. Netreba zabúdať tiež na množstvo technických zariadení , ktoré zefektívňujú a zjednodušujú proces spracovania zásielok..

 

Portál www.postovesluzby.sk svojim návštevníkom prináša jedinečné  informácie o:

  • poštovom trhu
  • legislatíve
  • aktualitách z domova i zo sveta
  • poštových produktoch a poštových podnikoch
  • spracovaní zásielok
  • SW riešeniach a poštovej technike

No a samozrejme je tu množstvo úžitočných rád a odporúčaní , vrátane vyjadrení odborníkov, ako aj  zaujímavé informácie v rámci  Témy mesiaca .

 

Zámerom tohto portálu je na jednom mieste poskytnúť prehľadným spôsobom používateľom poštových služieb  všetky aktuálne, objektívne a dôležité informácie. Tieto by mali byť východiskom pre správne rozhodovanie ako zefektívniť a skvalitniť produkciu, distribúciu a spracovanie došlých zásielok.

 

 

 

 

Aktuality  |  Zo sveta  |  Kontakty  |  Reklama
© 2010 Poštové služby. Prevádzkovateľom a odborným garantom portálu je spoločnosť Postal Consulting s.r.o..